Multitester

Multitester

MultiTesterApp ver 1.0

Aplikacja przeznaczona jest do pracy z różnymi urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w iterfejs USB DIGIMATIC. Pozwala ona rejestrować i oceniać wartości pomiarów zgodnie ze zdefiniowaną wartością tolerancji, następnie zapisać i wysłać wyniki sesji pomiarowej poprzez e-mail.

Dla poprawnej weryfikacji pomiarów wymagane jest odpowiednie ustawienia maksymalnych i minimalnych wartości. Górna granica musi być większa od dolnej wartości granicznej. W przeciwnym razie opcje weryfikacji zostaną wyłączone (patrz menu Ustawienia).

Niezbędne do prawidłowego użytkowania (patrz rysunek poniżej):

  • smartfon lub tablet z funkcjonalnością OTG i systemem operacyjnym Android ver. 4.0.4 lub nowszym (pozycja 1)
  • kabel OTG (pozycja 2)
  • elektroniczne urządzenie pomiarowe (zacisk lub inny) wyposażony w interfejs USB DIGIMATIC (pozycja 3)
  • kabel USB iterfejs DIGIMATIC (pozycja 4)


Przykład zestawu pomiarowego

SPC Multitester inteface smartfona
SPC Multitester – interface smartfona

SPC Multitester interfejs tabletu

SPC Multitester – interfejs tabletu, pomiary wielokanałowe
Każdy kanał może być połączony z innym urządzeniem pomiarowym co pozwala mierzyć różne wielkości fizyczne jednocześnie.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do testu należy upewnić się, że wszystkie stosowane urządzenia pomiarowe mają ważne świadectwa legalizacji. Dobra praktyka wymaga okresowej walidacji systemu z wykorzystaniem wstępnie przygotowanych próbek testowych. Przed rozpoczęciem rejestracji pomiarów upewnij się, że data i czas systemowy odpowiadają rzeczywistym.

 

MultiTester ver.2.0

1. Opis

MultiTester to oprogramowanie kontrolno-pomiarowe wyposażone w zintegrowane z procesem rejestracji funkcje statystycznej kontroli procesu SPC (Statistical Process Control).
W wersji 2.0 oprogramowanie może współpracować jednocześnie z kilkoma urządzeniami pomiarowymi mierzącymi różne wielkości fizyczne.
Program umożliwia zaprogramowanie do 10 kanałów pomiarowych. Kanały są niezależne i każdy z nich może być użyty do pomiaru innej wielkości i przy pomocy innego urządzenia pomiarowego.

Wszystkie kanały pomiarowe posiadają następujące funkcje:
• graficzna i dźwiękowa prezentacja wyniku pomiaru,
• ocena mierzonej wartości względem wymaganej tolerancji,
• rejestracja daty, czasu i wartości pomiaru,
• wyznaczanie na bieżąco parametrów statystycznej kontroli procesu: odchylenie standardowe, Cp, Cpu, Cpl, Cpk, PPM. Parametry aktualizowane po każdym pomiarze,
• graficzne prezentacja rzeczywistego rozkładu mierzonych wartości względem rozkładu naturalnego,
• ostrzeganie o przekroczeniu zadanych wartości parametrów statystycznej kontroli procesu,
• prezentacja skróconej i pełnej dokumentacji technicznej związanej z pomiarem,
• prezentacja instrukcji stanowiskowej związanej ze stanowiskiem pomiarowym,
• wydruki raportów produkcyjnych i jakościowych,

2. Zastosowanie

Program przeznaczony jest do współpracy z ręcznymi, półautomatycznymi lub automatycznymi stanowiskami pomiarowymi, w laboratoriach oraz na stanowiskach kontroli jakości.

Może być również zintegrowany bezpośrednio z automatycznymi liniami produkcyjnymi służąc jako:
• element sterowania procesem selekcji wyrobów,
• rejestrator i generator raportów produkcyjnych,
• system wczesnego ostrzegania pozwalający na wyprzedzającą regulacje procesu technologicznego zanim mierzone wartości wyjdą poza wymagany zakres tolerancji.

W wersji standardowej program współpracuje z urządzeniami cyfrowymi Digimatic firmy Mitutoyo.

3. Wymagania sprzętowe

• komputer klasy PC,
• system operacyjny MS Windows XP, Windows 7, Windows 10 (32/64 BIT).
• zalecana rozdzielczość ekranu 1366×768.

4. Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika zbudowany został jako jednopoziomowy.
Wszystkie istotne informacje oraz przyciski sterujące umieszczono na jednym wspólnym pulpicie, tak aby w warunkach produkcyjnych dostępne były natychmiast i absorbowały uwagę operatora w sposób minimalny.

5. Kompatybilność

Standardowa wersja programu współpracuje z cyfrowymi urządzeniami Mitutoyo wyposażonymi w interfejs Digimatic. W celu nawiązania komunikacji z innymi urządzeniami należy zainstalować sterownik programowy przeznaczony dla danego urządzenia.

6. Wymagania

• Standardowy komputer PC,

• MS Windows XP, Windows 7, Windows 10 (32/64 BIT),

• Zalecana rozdzielczość ekranu 1366 × 768.